Konvertering av PDF till Indesign 

Allt kan hända i den digitala världen, till exempel kan man tappa bort filer som man borde ha sparat någonstans. Tänk dig att du hittar en högupplöst PDF av en trycksak som du behöver uppdatera. Men problemet är att själva originalfilen är borta😮 !

Oftast handlar det om ett Indesign-paket där Indesign-fil, typsnitt och länkade filer (bilder, grafik, illustrationer) är samlade i en mapp. Du blir frustrerad och undrar hur du ska lösa problemet.

Eftersom all data finns i PDF:en så finns det hopp! Jag visar här hur man konverterar en PDF till en redigerbar Indesign-fil 💪 . Och vill du få en tydligare guide så finns en video här nedan!

Fällorna 

Det finns några fällor och det är lika bra att börja med dem.

 • Vektoriserad text
 • Saknade typsnitt
 • Pantonefärger

Vektoriserad text 

Det kan vara så att den som skapade originalet avslutade projektet med att vektorisera texterna. Det händer att man gör det för att säkerställa att tryckeriet inte kommer att ha problem med saknade typsnitt.

I stora dokument, som till exempel böcker, så gör man inte så men om man trycker en rollup med bara några rubriker är det inte ovanligt med vektorisering av texten.

Och har du text och typsnitt med icke latinska språk (kinesiska eller liknande) kan det vara vettigt att vektorisera.

Nackdelen med att vektorisera är att texten inte längre är redigerbar, eftersom typsnitten omvandlas till vektorgrafik. Så är PDF:en som du har tillgång till skapad på så sätt så får du gissa vilket typsnitt som användes och bygga upp nya textblock i Indesign.

Saknade typsnitt 

Du har troligen inte all världens typsnitt på din dator, så det kan hända att det typsnitt som användes i originalfilen saknas hos dig. Men man kan köpa typsnitt på nätet, till exempel hos Dafont och om du har en Creative Cloud prenumeration så har du tillgång till Adobe Fonts.

Du behöver bara aktivera dem när du får upp varningen om saknade typsnitt, så nås de via molnet där Adobe har sina typsnitt.

Pantonefärger 

Det kan vara så att vissa färger i originalfilen inte var en CMYK-blandning utan en Pantone-färg. I en konvertering kan färgen tolkas fel så då behöver man konvertera Pantone-färgen till en CMYK-färg innan man lägger över en logo eller någon grafik in i Indesign. Annars tas Pantone-färgen med in i Indesign.

Vilka andra program behövs? 

Uppenbarligen behöver man Adobe Indesign. Där ska allt samlas och det är Indesign-filen som är slutresultatet. För att få över bilder och texter från PDF:en och för att kunna se vilken typografi som använts behöver man även Adobe Acrobat. Då menar jag Pro-versionen, inte Acrobat Reader alltså.

Man kommer långt med Acrobat men har du tillgång till Illustrator så är det en stor bonus. Jag använder Acrobat för att få loss bilder samt för att kopiera texten. Illustrator använder jag för att se vilka typsnitt som har använts, typgrad, färg på text och så vidare.

Processen 

 • Kontrollera dokumentets storlek i Adobe Acrobat – ”Arkiv => Egenskaper”. Se bild 1 nedan
 • Skapa ett nytt dokument i Indesign i samma storlek
 • Placera PDF:en på sidan. Kommando-D eller ”Arkiv => Placera”. Se till att övre vänstra hörnet av den inmonterade PDF:en ligger på 0 för både x- och y-koordinaterna.
 • Lås PDF:en på sidan och skapa ett nytt lager i lagerpanelen. PDF:en ligger i bottenlagret som en mall och på nästa lager ska du skapa egna bild- och textblock.
 • Öppna PDF:en i Acrobat. ”Arkiv => Redigera => Redigera text och bilder” – se bild 1 nedan.
 • Klicka på bild och välj ”Öppna med…” i högerkolumnen. Öppna bilden i Photoshop. Spara ner bilden med ett vettigt namn. Se bild 2 nedan
 • Placera in bilden i Indesign på rätt ställe.
 • Kopiera sedan texterna i Adcrobat och klistra in dem i nya textblock i Indesign.
 • Öppna PDF:en i Illustrator och kontrollera typgrad, vilka typsnitt, färger, radavstånd etc, och implentera samma värden för de inkopierade texterna i Indesign-filen. Ibland kan det behövas finjusteringar som avviker från originalet. Din referens är vad du ser rent optiskt från PDF:en i bottenlagret, så om texten ser för tät ut får du spärra den i Indesign, eller knipa om den är för gles.
Bild 1: Kontrollera PDF-filens mått i Adobe Acrobat
Bild 2: Markera bild i Adobe Acrobat, välj ”Redigera med…” och öppna med Photoshop

Alternativa lösningar  – Affinity och Word

Det finns en alternativ lösning som är superenkel! Men då kommer det inte bli en Indesign-fil. Då behöver du köpa ett program som heter Affinity Publisher. Det är också ett mycket kompetent layoutprogram och dessutom mycket billigare än Adobe Indesign.

Affinity har fantastiska möjligheter att redigera PDF:er så det enda du behöver göra att är att öppna PDF:en i Affinity Publisher och du kommer att kunna redigera typsnitt och färger precis om om det vore en Indesign-fil! Du slipper alltså processen med att gå via Illustrator och Acrobat. Och detta är ett layoutprogram till skillnad mot Adobe Acrobat. Man kan redigera texter i Acrobat men kan inte flytta objekt och skapa layout som i Affinity Publisher eller Indesign.

En annan konvertering som kan vara användbar är att konvertera en PDF till Word. Då kan du använda Creative Cloud Express, en webbapp från Adobe där du kan skapa animationer och illustrationer med mera.

En av deras så kallade snabbåtgärder ger flera möjligheter att konvertera från och till olika filformat inklusive det jag nämnde. Programmet är gratis och med gratisversioner finns det vissa begränsningar. Du kan till exempel bara göra en ”snabbåtgärd” per vecka.

Slutsats

Som jag har beskrivit är det en process att konvertera från en PDF till Indesign. Det är alltså ingen automatisk konvertering, som man kan se olika lösningar på för PDF till Word, utan det måste bli manuell handpåläggning.

Att jobba så här är vettigt om du vet att du kommer att ha återkommande jobb med vissa filer. Nu, efter konverteringen, så finns allting i Indesign och du kan ändra precis hur mycket du vill. Fiffigt va!?