Allmänna villkor för för webbhotell hos Grapixo AB

De villkor som beskrivs häri reglerar ditt köp och användning på något sätt av webbhotellstjänster och relaterade tjänster som beställs av Kunden och tillhandahålls av Grapixo AB.

Genom att köpa och använda tjänsterna godkänner du alla villkor som beskrivs här och integritetspolicyn

Grapixo AB förbehåller sig rätten att när som helst och av vilken anledning som helst ändra något av villkoren i detta avtal. Företaget kan göra ändringar i villkoren utan att meddela kunden. Fortsatt användning av tjänsten innebär att du godkänner ändringarna och accepterar att vara bunden av dem.

Betalningsvillkor

Kunden samtycker till att betala för tjänsten med kreditkort (eller andra tillgängliga betalningsalternativ på grapixo.se) och eventuella framtida förnyelser kommer att faktureras till samma kort. Betalning debiteras årligen i förskott. Betalning kommer att göras för den valda perioden. Det finns en 14 dagars gratis provperiod för webbhotelltjänsterna. Startavgiften kommer dock inte att betalas tillbaka om Kunden beslutar sig för att inte fortsätta tjänsten. 

Ett meddelande kommer att skickas via e-post till kunden 30 dagar före förnyelse. Abonnemanget förnyas för en ny period när betalningen är gjord.

Period och uppsägning

Detta avtal träder i kraft från det datum då tjänsterna köps och kommer att fortsätta tills det sägs upp av någon av parterna. Kunden har rätt att säga upp tjänsterna när som helst med 30 dagars varsel. Eventuellt belopp som Kunden redan har betalat kommer inte att återbetalas. Uppsägning från Kundens sida sker genom att skicka ett meddelande till info@grapixo.se

Företaget har rätt att avsluta tjänster inom 5 dagar efter att ha lämnat ett skriftligt meddelande av vilken anledning som helst, men även underlåtenhet att betala eller brott mot villkoren.

Vid uppsägning av någon anledning kommer all data som lagras på klientkontot att raderas och kan inte återställas.

Flytt av webbplats (migrering)

Under vissa omständigheter kan Grapixo AB migrera din webbplats från ditt tidigare webbhotell. Kontakta Grapixo AB för att få en offert för att migrera din webbplats. Grapixo AB ansvarar inte för eventuell förlust av data under överföringen. Det är ditt ansvar att alltid upprätthålla en aktuell säkerhetskopia av din webbplats inklusive innehåll och data.

Webbplatsinnehåll

Du har tillåtelse att ladda upp, lagra, publicera, visa och distribuera text, bilder och videor via Grapixos tjänster. Detta inkluderar allt innehåll och filer som lagts till av dig eller användare av din webbplats förutom skadlig programvara och innehåll av sexuell och kriminell karaktär. Du samtycker till att du vid användning av våra tjänster har rätten att publicera innehållet på din webbplats.

Kunden innehar fullständiga rättigheter till allt innehåll och inga rättigheter innehas av Grapixo AB.

Konto för personer över 18 år

Genom att köpa tjänster ska du vara arton (18) år eller äldre eftersom de tjänster som tillhandahålls endast är avsedda för användare som är arton år eller äldre. All registrering eller användning av kontot av någon under arton (18) år strider mot detta avtal.

Om den tillhandahållna tjänsten används av en annan part för kundens räkning, samtycker du som den andra parten till att vara bunden till detta avtal och att använda tjänsteansvaret som avsetts av kunden.

Kontoinformation

Vi kommer att kontakta dig om det finns ett problem eller problem med ditt konto som kräver din uppmärksamhet. Det är ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Företaget kan inte hållas ansvarigt för din felaktiga eller inaktuella information.

Kontoanvändning

Du är ansvarig för all användning på ditt konto. Det är ditt ansvar att hålla ditt konto konfidentiellt.

Vid utebliven betalning har Kunden inte rätt att använda webbplatsen på något sätt.

Konton kan inte användas för att vara värd för webbplatser som inte ägs av kunden. Kunden har inte rätt att sälja vidare någon del av kontot.

Kunden måste följa svensk lag.

Kundsupport

Grapixo AB ger support via mail – info@grapixo.se

Du kan förvänta dig ett svar inom 48 timmar och du bör förvänta dig ett svar under normal kontorstid. Telefonsupport är tillgänglig mot en extra avgift på grundpaket.

Censur

Grapixo AB kommer inte att utöva någon som helst kontroll över innehållet i informationen som passerar via nätverket, e-posten eller webbplatsen. Kunden samtycker till att endast lagra information på sitt konto i enlighet med villkoren. Grapixo AB övervakar inte uppgifterna på någon webbplats och Kunden är ensam ansvarig för eventuell känslig information som visas eller lämnas på webbplatsen.

Grapixo AB har rätt att ta bort någon del av en webbplats för att vidta korrigerande åtgärder efter eget gottfinnande av Grapixo AB. Grapixo AB har även rätt att avbryta eller avsluta tjänster utan återbetalning om Kunden befinns bryta mot villkoren. Grapixo AB har inget ansvar för eventuella korrigerande åtgärder som behövt vidtas.

Grapixo AB har rätt att vägra ämnen som det anser vara olämpliga.

Garantier

Grapixo AB ger inga garantier av något slag för den tillhandahållna tjänsten. Grapixo AB ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som Kunden kan lida på grund av förseningar eller fel från Kundens sida. Grapixo AB tillhandahåller säkerhetskopieringstjänster för att bistå Kunden med säkerhetskopiering av data.

Grapixo AB arbetar hårt för att underhålla all utrustning som är kopplad till tjänsten så att den fungerar optimalt, men som med all teknik kan det vid enstaka tillfällen förekomma avbrott i tjänsten. Vid fel kommer Kunden inte att ersättas av Grapixo AB.

Behörigheter och releaser

Kunden samtycker till att hålla Grapixo AB skadeslöst mot alla anspråk, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, på grund av material som ingår i Verket på begäran av Kunden för vilket ingen upphovsrättstillstånd eller tidigare utgivning begärts eller användningar som överstiger de användningar som är tillåtna enligt ett tillstånd eller ett utlåtande.

Överlåtelse av avtal

Kunden får inte överlåta eller överföra detta avtal. För det fall Kund byter ägare på grund av försäljning av bolaget eller annan anledning ska Kunden skriftligen meddela Grapixo AB detta senast 30 dagar före bytet träder i kraft.

Tredjeparts produkter och tjänster

Grapixo AB kan komma att tillhandahålla hänvisningar till tredjeparts produkter och tjänster. Det är Kundens ansvar att bekräfta villkoren för tredjeparts produkter och tjänster eftersom Grapixo AB inte är ombud eller representant för någon form av tredje part. Grapixo AB ansvarar inte heller för innehåll som visas på tredje parts webbplatser.

Skadeersättning

Både Kunden och Grapixo AB samtycker till att försvara vardera parten mot tredje parts anspråk eller stämningsansökan påstådd och överträdelse i enlighet med dessa villkor. Kunden ska ersätta alla förluster, skador och skulder inklusive alla rimliga utgifter som Grapixo AB ådragit sig till följd av kravet. Grapixo AB ska även hålla Kunden skadeslös för alla förluster, skador och ansvar inklusive alla rimliga kostnader som Kunden ådrar sig till följd av reklamationen.

Lag och jurisdiktion

Varje tvist eller anspråk som uppstår ur eller hänför sig till detta avtal, bildandet av detta avtal eller brott mot detta avtal, inklusive alla anspråk baserat på ett påstått skadestånd, ska regleras av svensk lag.